• Harmonogram pracy szkoły 2022/2023

      • Plan i regulamin pracy szkoły na rok szkolny 2022/23

       1. Harmonogram pracy szkoły

       1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza

       2. Pierwsze półrocze kończy się 27 stycznia 2023 r.

       3. Rok szkolny kończy się 23 czerwca 2023 r.

       4. Przerwa świąteczno-noworoczna trwa od 23 do 31 grudnia 2022 r.

       5. Ferie zimowe trwają od 13 lutego 2023 r. do 26 lutego 2023 r.

       6. Przerwa wiosenna (Wielkanocna) trwa od 6 do 11 kwietnia 2023 r.

       7. Dni wolne:

       Data

       Dzień tygodnia

       Święto – dzień ustawowo wolny
       od pracy

       Propozycja dnia wolnego
       w szkole od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

       14 października 2022 r.

       piątek

       DEN - na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych

       (dyżur w świetlicy dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki)

       1 listopada 2022 r.

       wtorek

       Wszystkich Świętych

        

       31 października 2022 r. (poniedziałek)

       (dyżur w świetlicy dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki)

       11 listopada 2022 r.

       piątek

       Narodowe Święto Niepodległości

       __________________

       6 stycznia 2023r.

       piątek

       Święto Trzech Króli

       ________________

       1 maja 2023 r.

       poniedziałek

       1 Maja – Święto Pracy

       _________________

       3 maja 2023 r.

       środa

       Święto Konstytucji
       3 Maja

        

       2 maja 2023 r. (wtorek)

       Do odpracowania 3.06.2023r.

       23, 24, 25 maja 2023 r.

       wtorek, środa, czwartek

       Egzamin ósmoklasisty

       Dni wolne dla uczniów klas 1-7 (dyżur w świetlicy dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki)

       8czerwca 2023 r.

       czwartek

       Boże Ciało

       9 czerwca 2023 r. (piątek)

       (dyżur w świetlicy dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki)

       Podstawa prawna:

       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)

        

        

   • Logowanie