• Kuratoryjne 2023/2024

     • Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursów przedmiotowych organizowanych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Konkursy są organizowane z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych. 
      Organizatorem konkursów MKO jest MSCDN – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
      Na stronie organizatora www.mscdn.pl   w zakładce – Konkursy przedmiotowe znaleźć można wszystkie informacje związane
      z organizacją konkursów:

      • Programy merytoryczne z przedmiotów – tematyka konkursu, zakres wymagań dla ucznia, lektury itp.
      • Regulamin konkursów przedmiotowych
      • Harmonogram poszczególnych etapów – szkolnego, rejonowego, wojewódzkiego.
      • Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów – czyli zgoda rodziców ucznia na wzięcie udziału w konkursie. 

      Link: Konkursy przedmiotowe - języki obce. - Konkursy przedmiotowe - Kuratorium Oświaty w Warszawie
       

      Warunkiem przystąpienia do konkursu przez ucznia jest

      • pisemne oświadczenie - zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty(Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursów)  
      • akceptacja zapisów Regulaminu konkursów przedmiotowych. 

      Termin składania dokumentów zostanie podany w najbliższym czasie. 


       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy, Warszawa, ul. ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10
   • sekretariat.sp14@eduwarszawa.pl
   • wioletta.bulkowska@szkolanr14.pl
   • 22 662 64 05
   • ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10 02-495 Warszawa Poland
  • Logowanie