• Kuratoryjne 2023/2024

     • Konkursy przedmiotowe Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla klas 4-8 w roku szkolnym 2023/2024. 

       

      Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursów przedmiotowych organizowanych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Konkursy są organizowane z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych.  

      Organizatorem konkursów MKO z języka polskiego, historii, biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki jest MSCDN – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.    Na stronie organizatora  

      www.mscdn.pl 

      w zakładce – Konkursy przedmiotowe znaleźć można wszystkie informacje związane z organizacją konkursów: 

      1. Programy merytoryczne z przedmiotów – tematyka konkursu, zakres wymagań dla ucznia, lektury itp. 

      1. Regulamin konkursów przedmiotowych  Harmonogram  etap szkolny 2023/2024 .pdf

      (w załączeniu) 

      1. Harmonogram poszczególnych etapów – szkolnego, rejonowego, wojewódzkiego. 

      Zalacznik_nr_1_1_-_Harmonogram_etap_szkolny.pdf (mscdn.pl) 

      1. Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów – czyli zgoda rodziców ucznia na wzięcie udziału w konkursie.  

       

      Link:  

      Zalacznik_nr_2_-_Oswiadczenie_rodzicow_lub_prawnych_opiekunow.pdf (mscdn.pl) 

       

      Warunkiem przystąpienia do konkursu przez ucznia jest pisemne oświadczenie - zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursów)  oraz akceptacja zapisów Regulaminu  
      konkursów przedmiotowych.  

      WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄ RODZICE UCZNIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY, NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 4 października 2023 R.

      Zgłoszenia po tym terminie, ze względów organizacyjnych, nie będą przyjmowane

       

       

       


       

  • Logowanie