• Terminy zebrań 2022/2023

    • Terminy zebrań z rodzicami i „godzin otwartych” – rozpoczęcie o godz. 18.00

     Wrzesień (zebrania stacjonarne – w szkole):
     - 13 września 2022 r. (wtorek) – klasy IV- VIII 
     - 14 września 2022 r.  (środa) – klasy 0 – III 

     Październik (zebrania):
     - 11 października 2022 r. (wtorek) – klasy IV - VIII
     - 12 października 2022 r. (środa) – klasy 0 - III

     Listopad („godziny otwarte” – konsultacje indywidualne) 
     - 8 listopada (wtorek) – klasy IV – VIII
     - 9 listopada 2022 r. (środa) – klasy 0 - III

     Grudzień („godziny otwarte” - konsultacje indywidualne) 
     - 13 grudnia 2022 r. (wtorek) – klasy IV - VIII
     - 14 grudnia 2022 r. (środa) – klasy 0 - III

     Styczeń (zebrania) 
     - 31 stycznia 2023 r.  (wtorek) – klasy IV – VIII
     - 1 lutego 2023 r. ( środa) – klasy 0 -III

     Kwiecień („godziny otwarte” - konsultacje indywidualne)
     - 18 kwietnia 2023 r. (wtorek) – klasy IV - VIII
     - 19 kwietnia 2023 r. (środa) – klasy 0 – III

     Maj (zebrania) 
     - 9 maja 2023 r. (wtorek) – klasy IV - VIII
     - 10 maja 2023 r. (środa) – klasy 0 – III      Nauczyciele bez wychowawstw wyznaczają dla rodziców jedną godzinę dyżuru/konsultacji w dniach zebrań i „godzin otwartych” 
     Forma spotkań z rodzicami – stacjonarna lub zdalna, w zależności od sytuacji epidemicznej. O formie informują wychowawcy klas na tydzień przed wyznaczonym terminem spotkania.

      

  • Logowanie