• Aktualności

      • Konkursy przedmiotowe Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla klas 4-8 w roku szkolnym 2021/2022.

      • Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursów przedmiotowych organizowanych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Konkursy są organizowane z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych. Organizatorem konkursów MKO jest MSCDN – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.Na stronie organizatora www.mscdn.pl w zakładce – Konkursy przedmiotowe znaleźć można wszystkie informacje związanez organizacją konkursów:

       • Programy merytoryczne z przedmiotów – tematyka konkursu, zakres wymagań dla ucznia, lektury itp.
       • Regulamin konkursów przedmiotowych
       • Harmonogram poszczególnych etapów – szkolnego, rejonowego, wojewódzkiego.
       • Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów – czyli zgoda rodziców ucznia na wzięcie udziału w konkursie. 

       Link:  https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=464


       Warunkiem przystąpienia do konkursu przez ucznia jest

       • pisemne oświadczenie - zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty(Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursów) 
       • akceptacja zapisów Regulaminu konkursów przedmiotowych

       WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄ RODZICE UCZNIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY, NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 R.

       Zgłoszenia po tym terminie, ze względów organizacyjnych, nie będą przyjmowane.

      • Pomoc materialna o charakterze socjalnym

      • Informuję o możliwości uzyskania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów klas 1-8.
        

       Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 należy kierować do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy m.st.Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w terminie do 15 września 2021 r.

       Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.1507,1690 i 1818) tj.528 zł.

       Wnioski można:

       1. pobrać ze strony internetowej:

       https://wsparcie.um.warszawa.pl/pomoc-materialna-dla-ucznia2

       2. otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej

       Jest też możliwość ubiegania się o zasiłek szkolny przysługujący uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.

       W razie potrzeby proszę o kontakt z pedagogiem szkolnym.Jagoda Świtka

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
      • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

      •  

       1 IX 2021 (środa)

       Klasy VIII (s.gimn. nr1) i VII (s. gimn. nr 2) – g. 9.00

       Klasy VI (s.gimn. nr1) i V (s. gimn. nr 2) – g. 9.30

       Klasy IV(s.gimn. nr1) i III (s. gimn. nr 2) – g. 10.00

       Klasy II (s.gimn. nr1) i I (s. gimn. nr 2) – g. 10.30

       Klasy 0 (s.gimn. nr1) -  g. 11.00

      • Wydawanie zaświadczeń dot. wyników egzaminu ósmoklasisty

      • Wydawanie zaświadczeń dot. egzaminu ósmoklasisty w najbliższy piątek 9 lipca 2021r o godzinie 10.00Dokument może odebrać tegoroczny absolwent, jego rodzic lub osoba upoważniona (pisemne upoważnienie). Zaświadczenia wydają wychowawcy na dziedzińcu szkolnym.

     • Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
      • Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

      • godz. 9.00 klasy 8 - hala sportowa (balon)- przekazanie sztandaru szkoły
       godz.10.30 klasy 1-3 - hala sportowa (balon)
       godz.10.30klasy 4-5 - sala gim. nr 2
       godz.11.30 klasy 6-7 hala sportowa (balon)

       1. Uroczystości dla klas 1 - 7 - bez pocztu sztandarowego.
       2. W trakcie uroczystości wręczenie nagród i świadectw uczniom wyróżnionym w nauce, pozostałe świadectwa w salach lekcyjnych.
       3. Bez części artystycznej klasy 1-8.
       4. Rodzice nie wchodzą do szkoły i na halę sportową, czekają przed budynkiem. Obowiązuje zasada z jednym dzieckiem jeden opiekun/rodzic.
       5. Rekomendowane założenie maseczki przez uczniów i nauczycieli w przestrzeni wspólnej oraz zachowanie wytycznych sanitarnych.

      • Karta Ucznia -ZTM

      • Szanowni Rodzice,

       W tym roku mija 4 lata od wydania pierwszych Kart Ucznia, których termin ważności kończy się w dniu 30 września 2021 r. 

       Konieczna jest wymiana kart i przedłużenia uprawnień do korzystania z  przez uczniów z Warszawskiego Transportu Publicznego.  

       W celu usprawnienia operacji wymiany nośników oraz przedłużenia uprawnień, Zarząd Transportu Miejskiego przygotował specjalny link https://kartaucznia.ztm.waw.pl/a6a374d6, dedykowany dla naszej Szkoły, za pomocą którego można złożyć wniosek o nową Kartę Ucznia.  

       Zarząd Transportu Miejskiego dołoży wszelkich starań, aby wszystkie wnioski o Karty Ucznia złożone do 23.05.2021 zostały dostarczone do szkół przed pierwszym dzwonkiem nowego roku szkolnego.  

       Rozpoczęcie roku szkolnego będzie doskonałym momentem na otrzymanie nowej Karty Ucznia w szkole.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy, Warszawa, ul. ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10
   • sp14@edu.um.warszawa.pl, sekretariat@szkolanr14.pl
   • wioletta.bulkowska@szkolanr14.pl
   • 22 662 64 05
   • ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10
  • Logowanie