• Gabinet medyczny

    • Do gabinetu wchodzimy pojedynczo
     WYTYCZNE GABINETU

     • W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym powinien przebywać tylko jeden uczeń.
     • Pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej:
      – maska chirurgiczna
      -okulary ochronne lub przyłbica
      -rękawice
      -jednorazowy fartuch flizelinowy.
     • Wchodząc do gabinetu uczeń jest ubrany w maseczkę i na wejściu do gabinetu uczeń ma dezynfekowane dłonie. Szkoły powinny zabezpieczyć środki do dezynfekcji rąk dla uczniów / opiekunów i pracowników.
     • Uczeń (zależnie od stanu zdrowia) siada n krzesełko (bokiem do pielęgniarki) ustawione co najmniej 2m od biurka lub kładzie się na leżankę.
     • Starajcie się tak ustawić stolik zabiegowy, tak aby nie miał z nim styczności. Na stoliku minimalna ilość środków opatrunkowych (leki i środki opatrunkowe trzymamy w szafie i wyjmujemy w razie potrzeby).
     • Wywiad pod kątem ewentualnego pobytu za granicą lub kontaktu z osobami zakażonymi.
     • Pomiar temperatury ciała.
     • W przypadku osób z objawami infekcji zakładamy fartuch ochronny jednorazowy, rękawiczki.
     • Szybki kontakt z rodzicami z informacją o stanie dziecka i prośbą o odebranie ze szkoły.
     • W przypadku podjęcia decyzji o podawania leków, staramy się podać tabletkę bezpośrednio na rękę ucznia, wodę bezpośrednio z kranu (dla bezpieczeństwa nie stawiajmy w dzbanku). Poprośmy, aby uczeń po wypiciu wody wyrzucił go samodzielnie do kosza.
     • Należy opracować zasady sprzątania gabinetu profilaktycznego i dezynfekcji powierzchni (w tym m.in. dezynfekcji blatów, klamek, używanego sprzętu medycznego, telefonu z częstotliwością 2 razy dziennie). Nie stosować aerozoli.
     • Po wyjściu ucznia wietrzenie gabinetu.
     • W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia lub pracownika szkoły tj. gorączka pow. 38 stopni, kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, należy skierować osobę chorą do domu oraz zalecić kontakt z odpowiednim Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który pokieruje dalszym postępowaniem oraz zgłosić podejrzenie telefonicznie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
     • Sposób postępowania z osobami z kontaktu określa Powiatowy Inspektor Sanitarny, z którym pielęgniarka i dyrektor szkoły powinni być w kontakcie i realizować jego zalecenia.
     • W przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej należy zadzwonić pod nr 112 – dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem „COVID19”.
     • Ucznia należy odizolować (izolatka) do czasu przybycia opiekuna. Pielęgniarka powinna polecić uczniowi/pracownikowi szkoły nałożenie maseczki.
     • Dyrektor szkoły powinien wyznaczyć pokój – izolatkę, w którym uczeń będzie odizolowany do czasu przybycia opiekuna. Uczeń/dziecko/pracownik nie powinien opuszczać budynku podczas przerwy międzylekcyjnej lub jeśli to możliwe opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się najbliżej pokoju, w którym został odizolowany.
     • Pomieszczenie – izolatka, po opuszczeniu go przez ucznia/dziecko, powinno być zdezynfekowane i przewietrzone.
     • podczas udzielania świadczeń u ucznia/dziecka/pracownika, u którego objawy sugerują podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-coV-2, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej:
      -maska z filtrem FFP2 lub FFP3,
      -okulary ochronne lub przyłbica,
      -rękawice,
      -jednorazowy kombinezon.

      Na podstawie:
      Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych /pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach z dnia 8.05.2020r.

      Opracowała Marlena Smuniewska
  • Logowanie