• Rada Rodziców

   • Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

     • Przewodnicząca
     • p. Iza Czarnecka  
      Zobacz obraz źródłowy 696 187 887         

       mail     iza.czarnecka.wwa@gmail.com

     • Zastępca
     • p. Magdalena Bajer - Tutak 
          
      Zobacz obraz źródłowy 509 294 611   
      mail     mbajertutak@gmail.com     

     • Skarbnik
     • p.  Anna Olczyk     
      Zobacz obraz źródłowy  888 361 557       
      mailanna.olczyk@wp.pl

   • Konto Rady Rodziców

    05 1020 1055 0000 9102 0296 1043

    /wpłata na Radę Rodziców, prosimy podawać:

    Imię i Nazwisko DZIECKA!!! klasa i okres za jaki jest wpłacana składka/

     

    KSERO

    83 1020 1055 0000 9602 0296 0946

     

    ŚWIETLICA

    87 1020 1055 0000 9702 0296 1019

    W celu ułatwienia identyfikacji opłat prosimy o podawanie :

    Imię i Nazwisko, klasa, okres za jaki opłacana jest składa:

    np. Jan Kowalski, klasa 3a, październik

     

  • Logowanie