• Stołówka

     • "GOSIA" Małgorzata Dudek
      tel. 509482680


      Ceny posiłków:
      Zupa + drugie danie + kompot - 15zł
      Zupa - 4zł

      Jednorazowo w godz. 13.30-14.00 drugie danie + kompot - 14zł.
      Sprzedaż obiadów jednorazowych następuje w przypadku, gdy na koniec dnia pozostają niewykorzystane obiady.

      Odpłatność za obiady uiszczana jest za cały miesiąc z góry przez pierwsze dwa dni robocze miesiąca. Wpłaty dokonać można w stołówce szkolnej w godz. 7.00-10.30 oraz 14.30-17.00, ewentualnie na konto


      GOSIA Małgorzata Dudek
      PKO BP 47 1020 1055 0000 9702 0201 4728


      Zaległość w płatnościach skutkuje wstrzymaniem wydawania obiadów do czasu uregulowana należności.

      Nieobecność na obiadach (warunek zwrotu), trwająca dłużej niż jeden dzień, należy zgłosić pierwszego dnia do godz. 9:00 bezpośrednio lub telefonicznie pod nr 508 169 682 (najlepiej sms), podając imię, nazwisko, i klasę dziecka, oraz okres przewidywanej nieobecności.


      Uwaga!
      Jednodniowe nieobecności dziecka na obiadach (z wyłączeniem wycieczek uprzednio zgłoszonych przez wychowawców) nie podlega odliczeniu.

      Wszelkie sprawy dotyczące wyżywienia (nieobecności, diety, itp.) proszę bezpośrednio zgłaszać do stołówki. Jednocześnie informuję, że nie odpisuje na smsy.

      Wydawanie obiadów rozpoczynamy w dnu 05.09.2022 r.

       

  • Logowanie