• Stołówka

     • "GOSIA" Małgorzata Dudek
      tel. 508 169 682 


      Wpłaty za obiady będą przyjmowane w dniach 1-2.10.2020 w stołówce szkolnej godz.7.00-10.30 oraz 14.30-17.00

       

      ewentualnie na konto:  

      PKO BP 47 1020 1055 0000 9702 0201 4728 z dopiskiem: nazwisko ucznia i klasa

       

      Odpłatność za obiady uiszczana jest za cały miesiąc z góry przez pierwsze dwa dni robocze miesiąca.

      Zaległość w płatnościach skutkuje wstrzymaniem wydawania obiadów do czasu uregulowania należności.

      Nieobecność na obiadach (warunek zwrotu), trwającą dłużej niż jeden dzień, należy zgłosić pierwszego dnia do godz. 9.00 telefonicznie   508 169 682(najlepiej SMS), podając imię i nazwisko, klasę i okres przewidywanej nieobecności. 

      CENA POSIŁKU 

      Zupa + II danie + kompot 11,00 zł
      II danie + kompot - 10,00 zł

      Zupa 3,00 zł


      1 stycznia 2022 r. opłaty za obiady ulegają zmianie. Poniżej stawki:
      I i II danie - 12zł.
      II danie - 11zł.
      Zupa - 3.50zł.
      Wszelkich ewentualnych informacji udziela p. M. Dudek - kierownik stołówki.

      Sprzedaż obiadów jednorazowo następuje w przypadku, gdy na koniec dna pozostają niewykorzystane obiady..

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy, Warszawa, ul. ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10
   • sp14@edu.um.warszawa.pl, sekretariat@szkolanr14.pl
   • wioletta.bulkowska@szkolanr14.pl
   • 22 662 64 05
   • ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10 02-495 Warszawa Poland
  • Logowanie