• Stypendium w szkole

     • Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce obowiązujące roku szkolny 2020/2021

      • w klasach IV – VI:
       1. średnia ocen: 5.30
       2. zachowanie: wzorowe

        
      • w klasach VII – VIII:
       1. średnia ocen: 5.00
       2. zachowanie: wzorowe

      Regulamin 

  • Logowanie