• Klasy integracyjne

    • Klasy integracyjne funkcjonują w naszej szkole prawie dwadzieścia lat.

     Jest to forma edukacji stworzona w celu włączenia dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych
     w społeczność dzieci pełnosprawnych i rozwinięcia między tymi dziećmi pozytywnych więzi emocjonalnych i społecznych.

     Do najważniejszych celów klas integracyjnych należą:

     • stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, w sferze emocjonalno społecznej, w sferze psychologicznej, w zakresie sprawności manualnej;
     • wykształcenie u wszystkich dzieci postaw tolerancji, akceptacji, szacunku, wrażliwości, serdeczności, gotowości służenia pomocą;
     • zdobycie nowych i cennych doświadczeń i umiejętności.

     W klasie integracyjnej uczy się od 15 do 20 uczniów, w tym 3-5 uczniów z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Niezwykle ważnym czynnikiem warunkującym integrację jest właściwy dobór wszystkich dzieci do klasy integracyjnej. Dzieci pełnosprawne kwalifikowane są przez szkolną komisję, która zwraca uwagę na ich otwartość, tolerancję, chęć niesienia pomocy, empatię i zrozumienie dla "inności". Wszyscy uczniowie realizują ten sam program (taki sam jak w klasach, które nie są objęte programem integracji), natomiast szczegółowe treści programowe są dostosowywane do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego dziecka z grupy integracyjnej zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

     W klasach tych, pracuje dwóch pedagogów: nauczyciel prowadzący (nauczyciel przedmiotu lub kształcenia zintegrowanego) i nauczyciel wspierający (pedagog specjalny). Współpraca dwóch pedagogów i mała liczebność uczniów pozwala na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowywania treści programowych do możliwości ucznia, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących. . Klasy integracyjne włączają się w życie placówki, a także same organizują uroczystości i różne imprezy szkolne.

     W roku szkolnym 2017/2018 funkcjonuje w naszej placówce 8 takich oddziałów:

     • kl.Ib – wych. p. Aneta Dul, pedagog wspomagający p. Aneta Kobosz,
     • kl.IIb – wych. p. Zofia Łuba, pedagog wspomagający p. Magdalena Dębiak,
     • kl.IIIb – wych. p. Gabriela Kowalik, pedagog wspomagający p. Monika Połeć,
     • kl.IVb – wych.i  pedagog wspomagający p.  Agnieszka Gawron,
     • kl.Vb – wych. i pedagog wspomagający p. Patryk Helie,
     • kl.VIb – wych. p. Grażyna Maleszewska, pedagog wspomagający p. Jacek Wilczak,
     • kl.VIIa – wych. p. Andrzej Kwoczko, pedagog wspomagający p. Wiesława Kaczorowska,
     • kl.VIIb – wych. i pedagog wspomagający p. Ewa Pająk.

      

     W roku szkolnym 2018/2019 funkcjonuje w naszej placówce 9 takich oddziałów:

     • kl.Ib – wych. p. Barbara Zając i  pedagog wspomagający p. Aneta Piećko,
     • kl.IIb – wych. p. Aneta Dul i  pedagog wspomagający p. Iwona Zasada-Trzęsiara,
     • kl.IIIb – wych.p. Zofia Łuba i pedagog wspomagający p. Magdalena Dębiak,
     • kl.IVb – wych. p. Andrzej Kwoczko  i  pedagog wspomagający p. Elżbieta Trawczyńska,
     • kl.Vb – wych. i  pedagog wspomagający p.  Agnieszka Gawron,
     • kl.VIb – wych.  i pedagog wspomagający p. Patryk Helie,
     • kl.VIIa – wych. . p. Grażyna Maleszewska i pedagog wspomagający p. Agnieszka Marczewska,
     • kl.VIIIa – wych. i pedagog wspomagający p. Aneta Suchecka,
     • kl.VIIIb – wych.  i pedagog wspomagający p. Ewa Pająk. 

     W roku szkolnym 2019/2020 funkcjonuje w naszej placówce 8 takich oddziałów:

     • kl. Ic – wych. p. Marlena Ostrowska i  pedagog wspomagający p. Ewa Pająk
     • kl. IIc - wych. p. Barbara Zając i pedagog wspomagający p. Anna Piećko
     • kl. IIIb – wych. p. Aneta Dul i  pedagog wspomagający p. Iwona Zasada-Trzęsiara,
     • kl. IVb – wych.p. Anna Dudek i pedagog wspomagający p. Magdalena Dębiak,
     • kl. Vb – wych.  i  pedagog wspomagający p. Elżbieta Trawczyńska,
     • kl. VIb – wych. i  pedagog wspomagający p.  Agnieszka Gawron,
     • kl. VIIb – wych.  i pedagog wspomagający p. Patryk Helie,
     • kl. VIIIa – wych. . p. Grażyna Maleszewska i pedagog wspomagający p. Agnieszka Marczewska,

     W roku szkolnym 2020/2021 funkcjonuje w naszej placówce 8 takich oddziałów:

     • kl. Ic – wych. p.Edyta Lipińska i  pedagog wspomagający
      p. Anna Ryszczuk
     • kl. IIc – wych. p. Marlena Ostrowska i  pedagog wspomagający
      p. Ewa Pająk
     • kl. IIIc - wych. p. Barbara Zając i pedagog wspomagający
      p. Anna Piećko
     • kl. IVb – wych.  i  pedagog wspomagający p. Agnieszka Marczewska,
     • kl. Vb – wych.p. Anna Kanclerska i pedagog wspomagający
      p. Magdalena Dębiak,
     • kl. VIb – wych.  i  pedagog wspomagający p. Elżbieta Trawczyńska,
     • kl. VIIb – wych. i  pedagog wspomagający p.  Agnieszka Gawron,
     • kl. VIIIb – wych.  i pedagog wspomagający p. Patryk Helie,
  • Logowanie