• Aktualności

      • Karta ZTM WAŻNE

       Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się terminem ważności uprawnień, który upływa z dniem 30 września konieczne jest dotarcie do wszystkich uczniów, którym kończą się uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

       Dlatego też, Zarząd Transportu Miejskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o przypomnienie Rodzicom dzieci z klas 5-8, których uprawnienia kończą się z dniem 30 września 2021 r. o możliwości przedłużenia uprawnień Karty Ucznia poprzez dedykowany dla Państwa szkoły link: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/a6a374d6

      • Pomoc materialna o charakterze socjalnym

       Informuję o możliwości uzyskania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów klas 1-8.
        

       Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 należy kierować do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy m.st.Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w terminie do 15 września 2021 r.

       Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.1507,1690 i 1818) tj.528 zł.

       Wnioski można:

       1. pobrać ze strony internetowej:

       https://wsparcie.um.warszawa.pl/pomoc-materialna-dla-ucznia2

       2. otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej

       Jest też możliwość ubiegania się o zasiłek szkolny przysługujący uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.

       W razie potrzeby proszę o kontakt z pedagogiem szkolnym.Jagoda Świtka

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy, Warszawa, ul. ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10
    • sp14@edu.um.warszawa.pl, sekretariat@szkolanr14.pl
    • wioletta.bulkowska@szkolanr14.pl
    • 22 662 64 05
    • ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10 02-495 Warszawa Poland
   • Logowanie