• Aktualności

      • Karta ZTM WAŻNE

      • Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się terminem ważności uprawnień, który upływa z dniem 30 września konieczne jest dotarcie do wszystkich uczniów, którym kończą się uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

       Dlatego też, Zarząd Transportu Miejskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o przypomnienie Rodzicom dzieci z klas 5-8, których uprawnienia kończą się z dniem 30 września 2021 r. o możliwości przedłużenia uprawnień Karty Ucznia poprzez dedykowany dla Państwa szkoły link: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/a6a374d6

      • Konkursy przedmiotowe Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla klas 4-8 w roku szkolnym 2021/2022.

      • Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursów przedmiotowych organizowanych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Konkursy są organizowane z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych. Organizatorem konkursów MKO jest MSCDN – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.Na stronie organizatora www.mscdn.pl w zakładce – Konkursy przedmiotowe znaleźć można wszystkie informacje związanez organizacją konkursów:

       • Programy merytoryczne z przedmiotów – tematyka konkursu, zakres wymagań dla ucznia, lektury itp.
       • Regulamin konkursów przedmiotowych
       • Harmonogram poszczególnych etapów – szkolnego, rejonowego, wojewódzkiego.
       • Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów – czyli zgoda rodziców ucznia na wzięcie udziału w konkursie. 

       Link:  https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=464


       Warunkiem przystąpienia do konkursu przez ucznia jest

       • pisemne oświadczenie - zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty(Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursów) 
       • akceptacja zapisów Regulaminu konkursów przedmiotowych

       WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄ RODZICE UCZNIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY, NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 R.

       Zgłoszenia po tym terminie, ze względów organizacyjnych, nie będą przyjmowane.

      • Pomoc materialna o charakterze socjalnym

      • Informuję o możliwości uzyskania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów klas 1-8.
        

       Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 należy kierować do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy m.st.Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w terminie do 15 września 2021 r.

       Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.1507,1690 i 1818) tj.528 zł.

       Wnioski można:

       1. pobrać ze strony internetowej:

       https://wsparcie.um.warszawa.pl/pomoc-materialna-dla-ucznia2

       2. otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej

       Jest też możliwość ubiegania się o zasiłek szkolny przysługujący uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.

       W razie potrzeby proszę o kontakt z pedagogiem szkolnym.Jagoda Świtka

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy, Warszawa, ul. ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10
    • sp14@edu.um.warszawa.pl, sekretariat@szkolanr14.pl
    • wioletta.bulkowska@szkolanr14.pl
    • 22 662 64 05
    • ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10
   • Logowanie