• Aktualności

      • Projekt "MŁODE GŁOWY”.

        

        

        

                    Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu "MŁODE GŁOWY”.

                    Badanie prowadzone jest przez Fundacji UNAWEZA, założoną przez Martynę Wojciechowską.
       W  ramach projektu, wspólnie z Fundacją Dbam o Mój Zasięg, realizowane jest, pierwsze na tę skalę, bezpłatne badanie stanu psychicznego młodzieży w Polsce.
       Strategicznym partnerem całej akcji i główną platformą działań komunikacyjnych jest TikTok.

       MŁODE GŁOWY to oprócz badania również działania edukacyjne, które mają zwrócić uwagę na zdrowie psychiczne młodych ludzi, wskazać bariery, z którymi na co dzień się mierzą i przyczynić się do normalizacji sięgania po pomoc.

       Badanie ma charakter ilościowy i realizowane jest za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej. Jest całkowicie anonimowe.

        

       W badaniu zadane będą uczniom pytania dotyczące tego, co myślą o sobie, jak siebie oceniają, na ile potrafią korzystać ze wsparcia innych ludzi. Chcemy również znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka jest ogólna kondycja psychiczna młodzieży, co tak naprawdę na nią wpływa oraz jak uczniowie w Polsce radzą sobie ze stresem i płynącą ze świata zewnętrznego presją.

        

        

       Wyniki posłużą do:

       • Opracowania ogólnopolskiej kampanii społecznej wspierającej młodzież.
       • Stworzenia szczegółowego opracowania badań, każda placówka otrzyma też swój własny raport.
       • Opracowania szczegółowych rekomendacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie tworzenia silnych więzi i relacji szkolnych.
       • Opracowania szkolnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży.
       • Opracowania programu szkoleniowego dla rodziców oraz nauczycieli.
       • Przygotowania metodologii szczegółowych badań jakościowych w podejmowanej tematyce.

        

        

        

        

        

        

   • Logowanie