• Aktualności

      • Powiatowy Konkurs Matematyczny STOŻEK

      • ​​​​​​​
       - 1 etap (szkolny) 13 stycznia 2022r. - czwartek - godz.9:00
       - 2 etap (warszawski) 26 marca 2022r. - sobota - godz. 10:00Na każdym etapie uczeń będzie miał do rozwiązania 5-10 zadań otwartych.
       Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej.
       Zakres wymagań:
       - umiejętności i wiadomości obejmujące treści z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;- wzory skróconego mnożenia;
       - usuwanie niewymierności z mianownika;
       - twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa;
       - twierdzenie dotyczące katów w kole;- przystawanie figur (szczególnie trójkątów);
       - proporcje (proporcjonalność prosta i odwrotna).

       Chętni uczniowie zgłaszają się do swojego nauczyciela matematyki (otrzymają od niego dokument, który muszą podpisać rodzice).Do konkursu przystąpią uczniowie, którzy do 12 stycznia 2022r do godziny 9:00 dostarczą podpisaną przez rodziców zgodę sekretariatu szkolnego.

       SKMBT_Harmonogram.pdf
       SKMBT_Regulamin.pdf
       SKMBT_Zgoda_opiekuna_(prawnego_prawnego.pdf
       Zespół matematyków SP14

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy, Warszawa, ul. ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10
    • sp14@edu.um.warszawa.pl, sekretariat@szkolanr14.pl
    • wioletta.bulkowska@szkolanr14.pl
    • 22 662 64 05
    • ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10
   • Logowanie