• Aktualności

      • Konkurs „112 – ten numer ratuje życie”

       Urząd m.st. Warszawy ogłasza konkurs pn. „112 – ten numer ratuje życie”, skierowany do uczniowie warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

       Jak co roku, 11 lutego przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Z tej okazji promujemy wśród najmłodszych mieszkańców Warszawy wiedzę o tym, że numer 112 wybieramy tylko w przypadku, gdy potrzebujemy pomocy, w sytuacji nagłego, realnego niebezpieczeństwa utraty zdrowia czy życia, zagrożenia dla mienia lub środowiska.

       W codziennych sytuacjach numer alarmowy 112 to nie tylko zgłaszanie zagrożeń i rozmowa z operatorem, ale również zwiększenie świadomości społecznej wśród dzieci na skutki blokowania linii alarmowej oraz związanych z tym zagrożeń dla życia i zdrowia innych osób potrzebujących pomocy.

       Organizatorem konkursu pn. „112 – ten numer ratuje życie” jest miasto stołeczne Warszawa – Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

       Szkoły mogą zgłosić jedną grupę, składającą się z 3 uczniów i jednego opiekuna (nauczyciela, pedagoga). Każdy opiekun będzie sprawował nadzór nad swoją grupą i jej pracą konkursową.

       Tematem prac konkursowych będzie promowanie Europejskiego Numeru Alarmowego 112. Każda grupa przygotuje pracę w postaci materiału filmowego video (do 5 minut), wykonanego techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu fotograficznego, tabletu, smartfona, itp.

       Komisja konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę:

       ·         zgodność pracy z tematyką,

       ·         oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,

       ·         sposób ujęcia tematu,

       ·         walory artystyczne, m.in. kompozycja, technika wykonania.

       Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 3 stycznia 2022 r., wyłącznie elektronicznie na adres: konkurs112@um.warszawa.pl.

       Regulamin_konkursu_pn._112_ten_numer_ratuje_zycie.pdf​​​​​​​


      • Ogólnopolski projekt „Świetliczaki na tropie… zagadek”


       W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie naszej szkoły, uczęszczający do świetlicy szkolnej, wezmą udział w ogólnopolskim projekcie „Świetliczaki na tropie… zagadek”. 

       Jest to projekt organizowany przez Redakcję dwumiesięcznika „Świetlica w szkole” 
       Czas trwania projektu: wrzesień 2021 r. – maj 2022 r.

       Projekt skierowany jest do świetlic szkolnych wszystkich szkół podstawowych, 

       Celem projektu jest zainteresowanie dzieci otaczającym światem, uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i potrzebę ochrony przyrody, działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata oraz rozwijanie zdolności manualnych ucznia.
       Projekt polega na przeprowadzeniu min. 10 z 30 zajęć o różnej tematyce i przesłaniu sprawozdania wraz ze zdjęciami z wykonanych działań.
       Zajęcia organizowane będą podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.


       W ramach projektu będą realizowane zajęcia plastyczno – techniczne, muzyczno-ruchowe, gry i zabawy dydaktyczne. konkursy.

       Swietliczaki-2021-2022-Regulamin.pdf

       Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Halina Kawa.

      • WIZYTA LICEALISTÓW W NASZEJ SZKOLE

       7 października b.r. naszą szkołę odwiedzili uczniowie z LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

       Jest to pilotaż związany z badaniami prowadzonymi w naszej szkole przez nauczyciela doradztwa zawodowego p. Lidię Niewiatowską w ramach projektu „Sięgnij po więcej!”. Celem badań było sprawdzenie, jakie jest zapotrzebowanie młodzieży klas 7 i 8 na wsparcie rówieśnicze (tutoring rówieśniczy) w procesie przygotowania do wyboru szkoły ponadpodstawowej.

       Licealiści, podczas spotkania z uczniami klas 7E, 8A i 8B, zostali poproszeni o podzielenie się opiniami i doświadczeniami związanymi z przekroczeniem progu edukacyjnego „szkoła podstawowa – szkoła ponadpodstawowa” oraz o udzielenie rad młodszym kolegom, by w przyszłości nie popełniali błędów i pewnie rozpoczęli swój kolejny etap życia szkolnego. Na koniec poproszono wszystkich uczniów o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki posłużyły do wyciągnięcia wniosków i sprawdzenia, czy cel badań został osiągnięty. Większość młodzieży stwierdziła, że warto jest kontynuować współpracę z liceum w przyszłości i dalej organizować tego typu spotkania.

       Bardzo dziękujemy uczniom liceum oraz ich opiekunowi p. Jolancie Kwasiborskiej-Sucheckiej za przybycie do naszej szkoły.

      • „TUSZ DO PAKI”

       Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

       Nasza szkoła otrzymała dyplom za ubiegłoroczne zaangażowanie się w akcję edukacyjno-proekologiczną „TUSZ DO PAKI”.

       Akcja ta ma na celu zbieranie zużytych tuszy od drukarek atramentowych. Zachęcamy do przynoszenia pustych opakowań po tuszach atramentowych i wrzucanie ich do pudeł rozstawionych w salach oraz na parterze przy wejściu po obu stronach szkoły.

       Dzięki tej akcji organizatorzy mogą dokarmiać razem z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami głodne zwierzęta w schroniskach w całej Polsce.

       DZIĘKUJEMY!!!

      • Warszawska Olimpiada Młodzieży - rozdanie nagród

       Dnia 30.09.2021r. odbyło się uroczysta rozdanie nagród rywalizacji szkół w rozgrywkach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

                Pani Dyrektor Aldona Klask, naczelnik Biura Sportu Dzielnicy Ursus Pan Michał Trawiński oraz nauczyciele naszej szkoły odebrali nagrody dla naszej szkoły za osiągnięcia sportowe naszych uczniów w LIII WOM za zajęcie III miejsca
       w kategorii „ Dzieci”.

       W klasyfikacji „ Szkoły po reformie” nasza szkoła zajęła I miejsce również w kategorii „ Dzieci”.

       Gratulujemy Pani Dyrektor Aldonie Klask
       oraz uczniom, nauczycielom.

      • Karta ZTM WAŻNE

       Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się terminem ważności uprawnień, który upływa z dniem 30 września konieczne jest dotarcie do wszystkich uczniów, którym kończą się uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

       Dlatego też, Zarząd Transportu Miejskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o przypomnienie Rodzicom dzieci z klas 5-8, których uprawnienia kończą się z dniem 30 września 2021 r. o możliwości przedłużenia uprawnień Karty Ucznia poprzez dedykowany dla Państwa szkoły link: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/a6a374d6

      • Pomoc materialna o charakterze socjalnym

       Informuję o możliwości uzyskania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów klas 1-8.
        

       Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 należy kierować do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy m.st.Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w terminie do 15 września 2021 r.

       Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.1507,1690 i 1818) tj.528 zł.

       Wnioski można:

       1. pobrać ze strony internetowej:

       https://wsparcie.um.warszawa.pl/pomoc-materialna-dla-ucznia2

       2. otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej

       Jest też możliwość ubiegania się o zasiłek szkolny przysługujący uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.

       W razie potrzeby proszę o kontakt z pedagogiem szkolnym.Jagoda Świtka

      • Karta Ucznia -ZTM

       Szanowni Rodzice,

       W tym roku mija 4 lata od wydania pierwszych Kart Ucznia, których termin ważności kończy się w dniu 30 września 2021 r. 

       Konieczna jest wymiana kart i przedłużenia uprawnień do korzystania z  przez uczniów z Warszawskiego Transportu Publicznego.  

       W celu usprawnienia operacji wymiany nośników oraz przedłużenia uprawnień, Zarząd Transportu Miejskiego przygotował specjalny link https://kartaucznia.ztm.waw.pl/a6a374d6, dedykowany dla naszej Szkoły, za pomocą którego można złożyć wniosek o nową Kartę Ucznia.  

       Zarząd Transportu Miejskiego dołoży wszelkich starań, aby wszystkie wnioski o Karty Ucznia złożone do 23.05.2021 zostały dostarczone do szkół przed pierwszym dzwonkiem nowego roku szkolnego.  

       Rozpoczęcie roku szkolnego będzie doskonałym momentem na otrzymanie nowej Karty Ucznia w szkole.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy, Warszawa, ul. ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10
   • sp14@edu.um.warszawa.pl, sekretariat@szkolanr14.pl
   • wioletta.bulkowska@szkolanr14.pl
   • 22 662 64 05
   • ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10 02-495 Warszawa Poland
  • Logowanie