• Aktualności

      • Powiatowy Konkurs Matematyczny STOŻEK

      • ​​​​​​​
       - 1 etap (szkolny) 13 stycznia 2022r. - czwartek - godz.9:00
       - 2 etap (warszawski) 26 marca 2022r. - sobota - godz. 10:00Na każdym etapie uczeń będzie miał do rozwiązania 5-10 zadań otwartych.
       Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej.
       Zakres wymagań:
       - umiejętności i wiadomości obejmujące treści z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;- wzory skróconego mnożenia;
       - usuwanie niewymierności z mianownika;
       - twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa;
       - twierdzenie dotyczące katów w kole;- przystawanie figur (szczególnie trójkątów);
       - proporcje (proporcjonalność prosta i odwrotna).

       Chętni uczniowie zgłaszają się do swojego nauczyciela matematyki (otrzymają od niego dokument, który muszą podpisać rodzice).Do konkursu przystąpią uczniowie, którzy do 12 stycznia 2022r do godziny 9:00 dostarczą podpisaną przez rodziców zgodę sekretariatu szkolnego.

       SKMBT_Harmonogram.pdf
       SKMBT_Regulamin.pdf
       SKMBT_Zgoda_opiekuna_(prawnego_prawnego.pdf
       Zespół matematyków SP14

      • Gwiazdka z Mikołajem na sportowo

      • Nowa galeria Gwiazdka z Mikołajem na sportowo została dodana do albumu fotograficznego

       Wydział Sportu i Rekreacji dla dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zorganizował w naszej szkole Gwiazdkę z Mikołajem na sportowo. Uczniowie kilku młodszych klas mieli okazję spotkać Mikołaja i uczestniczyć w sportowych zabawach zorganizowanych przez Jego pomocników. Dzieci zjeżdżały na dmuchanych zjeżdżalniach, rywalizowały w zadaniach sportowych, robiły zdjęcia w foto budce. Podziwiały magiczne pokazy czarodzieja i zabawną żonglerkę klauna. Na pożegnanie Mikołaj podziękował dzieciom za wspólną zabawę prezentami i słodkościami. Już dzisiaj zapraszamy Mikołaja na sportowe zmagania za rok!!!

      • "Sięgnij po więcej!" warsztaty zawodowe w CKU

      • Dnia 3.12 w ramach projektu "Sięgnij po więcej!" 19 uczniów z klas 7 i 8 naszej szkoły brało udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1. Uczniowie mogli spróbować swoich sił w różnych dziedzinach. Robili muffinki z kremem w pracowni cukierniczej,  wykonywali własne drewniane przyborniki w stolarni, szyli worki w pracowni krawieckiej czy też uczyli się kłaść glazurę na ścianie. W trakcie warsztatów brali także udział w spotkaniu z doradcą zawodowym. Było to bardzo pouczające i wartościowe spotkanie ze światem zawodów.
       Lidia Niewiatowska
       Koordynator projektu

      • MSP w SP14

      • Nowa galeria MSP w SP14 została dodana do albumu fotograficznego

       14 IX 21 r. uczniowie klas 6-tych i 7-mych spotkali się ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus. Celem spotkania było propagowanie działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Ursus. Uczniowie mieli okazję poznać sprzęt gaśniczy i wyposażenie wozu strażackiego, sposoby gaszenia pożarów, zasady postępowania w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Doskonalili też umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Kto wie, może spotkanie ze strażakami zaowocuje i szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej będą zasilone uczniami z SP 14?

      • Mikołajki w klasie 3B

      • Nowa galeria Mikołajki w klasie 3B została dodana do albumu fotograficznego

       Bardzo słodko i kolorowo upłynęły tegoroczne Mikołajki w klasie 3B. Dzieci miały możliwość samodzielnie oraz według własnego pomysłu dekorować pierniki, które upiekł jeden z uczniów – Mikołaj - ze swoją mamą. Powstały kolorowe serca, anioły, dzwonki, gwiazdki i inne wymyślne kształty. Udekorowane pierniki smakowały wyśmienicie! Było ich tak dużo, że dzieci część zabrały nawet do domu dla rodzeństwa lub rodziców. Pycha!!! Dziękujemy Mikołajowi i jego mamie!

      • Półfinał w zawodach "Od zabawy do sportu"

      • W dniu 16.11.2021 odbyły się w SP 382 eliminacje do półfinału w zawodach "Od zabawy do sportu".

       Nasza reprezentacja składająca się z uczniów z klas 2-4 zajęła 1 miejsce i będzie reprezentowała dzielnicę Ursus w półfinałach "Od zabawy do sportu".

       Gratulujemy i życzymy kolejnych sucesów. 

      • 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

      • 10 XI 2021 r. o godzinie 11.11 uczniowie SP 14 włączyli się w ogólnopolską akcję i odśpiewali hymn państwowy. Tego dnia najczęściej używanymi słowami w naszej szkole były: patriotyzm, Polska, niepodległość, Piłsudski, zabory, wolność. Uczniowie przygotowywali prace plastyczne i kotyliony w narodowych barwach. Uczniowie klasy 3B postanowili również podziękować żołnierzom WOT-u i narysowali dla nich laurki prosto od serca. 

       11 XI 2021 r. przedstawiciele społeczności naszej szkoły wystawili poczet sztandarowy podczas obchodów Święta Niepodległości zorganizowanych przy obelisku przy ul. Cierlickiej. 

      • Konkurs „112 – ten numer ratuje życie”

      • Urząd m.st. Warszawy ogłasza konkurs pn. „112 – ten numer ratuje życie”, skierowany do uczniowie warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

       Jak co roku, 11 lutego przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Z tej okazji promujemy wśród najmłodszych mieszkańców Warszawy wiedzę o tym, że numer 112 wybieramy tylko w przypadku, gdy potrzebujemy pomocy, w sytuacji nagłego, realnego niebezpieczeństwa utraty zdrowia czy życia, zagrożenia dla mienia lub środowiska.

       W codziennych sytuacjach numer alarmowy 112 to nie tylko zgłaszanie zagrożeń i rozmowa z operatorem, ale również zwiększenie świadomości społecznej wśród dzieci na skutki blokowania linii alarmowej oraz związanych z tym zagrożeń dla życia i zdrowia innych osób potrzebujących pomocy.

       Organizatorem konkursu pn. „112 – ten numer ratuje życie” jest miasto stołeczne Warszawa – Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

       Szkoły mogą zgłosić jedną grupę, składającą się z 3 uczniów i jednego opiekuna (nauczyciela, pedagoga). Każdy opiekun będzie sprawował nadzór nad swoją grupą i jej pracą konkursową.

       Tematem prac konkursowych będzie promowanie Europejskiego Numeru Alarmowego 112. Każda grupa przygotuje pracę w postaci materiału filmowego video (do 5 minut), wykonanego techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu fotograficznego, tabletu, smartfona, itp.

       Komisja konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę:

       ·         zgodność pracy z tematyką,

       ·         oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,

       ·         sposób ujęcia tematu,

       ·         walory artystyczne, m.in. kompozycja, technika wykonania.

       Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 3 stycznia 2022 r., wyłącznie elektronicznie na adres: konkurs112@um.warszawa.pl.

       Regulamin_konkursu_pn._112_ten_numer_ratuje_zycie.pdf​​​​​​​


      • Ogólnopolski projekt „Świetliczaki na tropie… zagadek”


      • W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie naszej szkoły, uczęszczający do świetlicy szkolnej, wezmą udział w ogólnopolskim projekcie „Świetliczaki na tropie… zagadek”. 

       Jest to projekt organizowany przez Redakcję dwumiesięcznika „Świetlica w szkole” 
       Czas trwania projektu: wrzesień 2021 r. – maj 2022 r.

       Projekt skierowany jest do świetlic szkolnych wszystkich szkół podstawowych, 

       Celem projektu jest zainteresowanie dzieci otaczającym światem, uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i potrzebę ochrony przyrody, działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata oraz rozwijanie zdolności manualnych ucznia.
       Projekt polega na przeprowadzeniu min. 10 z 30 zajęć o różnej tematyce i przesłaniu sprawozdania wraz ze zdjęciami z wykonanych działań.
       Zajęcia organizowane będą podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.


       W ramach projektu będą realizowane zajęcia plastyczno – techniczne, muzyczno-ruchowe, gry i zabawy dydaktyczne. konkursy.

       Swietliczaki-2021-2022-Regulamin.pdf

       Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Halina Kawa.

      • WIZYTA LICEALISTÓW W NASZEJ SZKOLE

      • 7 października b.r. naszą szkołę odwiedzili uczniowie z LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

       Jest to pilotaż związany z badaniami prowadzonymi w naszej szkole przez nauczyciela doradztwa zawodowego p. Lidię Niewiatowską w ramach projektu „Sięgnij po więcej!”. Celem badań było sprawdzenie, jakie jest zapotrzebowanie młodzieży klas 7 i 8 na wsparcie rówieśnicze (tutoring rówieśniczy) w procesie przygotowania do wyboru szkoły ponadpodstawowej.

       Licealiści, podczas spotkania z uczniami klas 7E, 8A i 8B, zostali poproszeni o podzielenie się opiniami i doświadczeniami związanymi z przekroczeniem progu edukacyjnego „szkoła podstawowa – szkoła ponadpodstawowa” oraz o udzielenie rad młodszym kolegom, by w przyszłości nie popełniali błędów i pewnie rozpoczęli swój kolejny etap życia szkolnego. Na koniec poproszono wszystkich uczniów o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki posłużyły do wyciągnięcia wniosków i sprawdzenia, czy cel badań został osiągnięty. Większość młodzieży stwierdziła, że warto jest kontynuować współpracę z liceum w przyszłości i dalej organizować tego typu spotkania.

       Bardzo dziękujemy uczniom liceum oraz ich opiekunowi p. Jolancie Kwasiborskiej-Sucheckiej za przybycie do naszej szkoły.

      • „ Ratowanie łączy” - akcja promowania udzielania pierwszej pomocy

      • 16 uczniów naszej szkoły wzięło udział w akcji promowania udzielania pierwszej pomocy

       „ Ratowanie łączy”.

        

       Założenia akcji:

       • promowanie idei ratowania ludzkiego życia poprzez prezentację umiejętności praktycznych uczniów,
       • kształtowanie postawy odpowiedzialności i altruizmu,
       • uświadomienie młodzieży wartości współpracy w obliczu ratowania ludzkiego życia,
        • zrealizowanie wspólnego przedsięwzięcia przez uczniów szkół podstawowych w wybranych dzielnicach Warszawy.

         Nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa Marek Langner
      • Przedstawienie - odwołane

      • Szanowni Państwo, przedstawienie o Kardynale Wyszyńskim i Janie Pawle II zostało odwołane (niezależnej od nas przyczyny). Odbędzie się ono w innym terminie, o czym poinformuję Państwa.
       Z poważaniem. s.Zuzanna Joanna Skopiak

      • Boisko szkolne, Miasteczko Ruchu Drogowego dla mieszkańców:


      • Szanowni Państwo, udostępniamy:

       Boisko szkolne dla mieszkańców:

       Poniedziałek – 16.00 – 17.00, 19.00 – 21.00
       Wtorek – 16.00-17.00
       Środa - 16.00 – 17.00, 19.00 – 21.00
       Czwartek – 16.00 – 17.00
       Piątek – 16.00-17.00

       Miasteczko Ruchu Drogowego dla mieszkańców:

       Poniedziałek – 16.00 -20.00
       Wtorek – 16.00 -20.00
       Środa - 16.00 -20.00
       Czwartek – 16.00 -20.00
       Piątek – 16.00 -20.00

      • „TUSZ DO PAKI”

      • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

       Nasza szkoła otrzymała dyplom za ubiegłoroczne zaangażowanie się w akcję edukacyjno-proekologiczną „TUSZ DO PAKI”.

       Akcja ta ma na celu zbieranie zużytych tuszy od drukarek atramentowych. Zachęcamy do przynoszenia pustych opakowań po tuszach atramentowych i wrzucanie ich do pudeł rozstawionych w salach oraz na parterze przy wejściu po obu stronach szkoły.

       Dzięki tej akcji organizatorzy mogą dokarmiać razem z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami głodne zwierzęta w schroniskach w całej Polsce.

       DZIĘKUJEMY!!!

      • Warszawska Olimpiada Młodzieży - rozdanie nagród

      • Dnia 30.09.2021r. odbyło się uroczysta rozdanie nagród rywalizacji szkół w rozgrywkach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

                Pani Dyrektor Aldona Klask, naczelnik Biura Sportu Dzielnicy Ursus Pan Michał Trawiński oraz nauczyciele naszej szkoły odebrali nagrody dla naszej szkoły za osiągnięcia sportowe naszych uczniów w LIII WOM za zajęcie III miejsca
       w kategorii „ Dzieci”.

       W klasyfikacji „ Szkoły po reformie” nasza szkoła zajęła I miejsce również w kategorii „ Dzieci”.

       Gratulujemy Pani Dyrektor Aldonie Klask
       oraz uczniom, nauczycielom.

      • Karta ZTM WAŻNE

      • Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się terminem ważności uprawnień, który upływa z dniem 30 września konieczne jest dotarcie do wszystkich uczniów, którym kończą się uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

       Dlatego też, Zarząd Transportu Miejskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o przypomnienie Rodzicom dzieci z klas 5-8, których uprawnienia kończą się z dniem 30 września 2021 r. o możliwości przedłużenia uprawnień Karty Ucznia poprzez dedykowany dla Państwa szkoły link: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/a6a374d6

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy, Warszawa, ul. ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10
   • sp14@edu.um.warszawa.pl, sekretariat@szkolanr14.pl
   • wioletta.bulkowska@szkolanr14.pl
   • 22 662 64 05
   • ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10
  • Logowanie